Shërbimet

Më të mira

Shërbimet në këshillim dhe mbikqyrje të sigurisë dhe shëndetit në punë

Read More

Shërbimet e hartimit të projekteve

Read More

Shërbimet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe mjedisit

Read More

Shërbimet e këshillimit të shtrirjes së standardeve dhe nënstandardeve

Read More

Shërbimet e matjeve të ambientit të punës

Read More

Shërbimet e akteve të brendshme në kompani

Read More

Shërbimet e matjeve dhe inspektimi i pajisjeve të punës

Read More

Shërbimet e trajnimeve

Read More

Shërbimet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri

Read More

Ekipa fantastike

Our Best

Inxhinieret janë baza e krijimtarisë tonë, bashkëpunojmë për projekte më efikase në rrugën drejt inovacionit dhe progresit në kompanin tuaj!

Trajnimet

Qendër

  • Trajnimet
    Zhvillimi i praktikave të trajnimit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë  në programin Trajnues për Ekspert të SSHP, të cilat janë thelbësore për krijimin e një mjedisi të sigurt dhe… Read more: Trajnimet

Partnerët tanë

Road Paving

Premium

We are committed to providing our customers with super exceptional service while offering our employees the best training and a working environment in which they can excel best of all place for more than a half century. This company focus has been in place for more than a half century. We are committed to providing our customers with exceptional service while offering our employees the best training best of all and a working environment.

moved-img-1

TESTIMONIALS

Clients

Aftësitë tona

Ekipa

  • Këshillim dhe mbikqyrje të sigurisë dhe shëndetit në punë 100%
  • Matja dhe inspektimi i pajisjeve të punës 99%
  • Shërbimet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri 98%
  • Shërbimet e hartimit të projekteve 99%
  • Trajnime në siguri dhe shëndet në punë 100%

Numrat

Që krenohemi

35

Staf i rregullt

105

Ekspertë të të gjitha lëmive

3200

Projekte për Siguri në Punë dhe mbrojtje nga zjarri

1850

Kompani bashkëpunuese

22000

punonjësve trajnime bazike

8500

Punonjësve trajnime specifike

5500

Punonjësve trajnime për mbrojtje nga zjarri

750

Personave trajnime për specialist themelor

350

Personave trajnime për specialist të avancuar

450

Persona trajnime për SSHP

1500

Persona trajnime profesionale

Ngjarjet

E fundit